bootstrap carousel by cssSlider.com v1.9
Nawigator: » Strona główna

kierunki_info.jpg

Sukces Projektu "Innowacyjne Włókiennictwo 2020+"

« Powrót


Projekt "Innowacyjne Włókiennictwo 2020+" otrzymał ponad 12,5 miliona złotych dofinansowania w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Politechnika Łódzka, która będzie współpracować przy jego realizacji z kilkoma instytucjami. Pracami interdyscyplinarnego zespołu pokieruje prof. Izabella Krucińska z Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ.
Więcej informacji pod adresem:
https://www.p.lodz.pl/pl/sukces-projektu-innowacyjne-wlokiennictwo-2020