bootstrap carousel by cssSlider.com v1.9
Nawigator: » Strona główna » Działalność naukowa » Projekty strukturalne
dzialalnosc_naukowa
kierunki_info.jpg

Projekty strukturalne

 
 

Kolejny projekt na Wydziale.
Projekt „Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku” został oceniony pozytywnie i uzyskał finansowanie w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, poddziałanie 1.1. 2.

» Więcej informacji

 


 
 

Z dniem 17 listopada 2008 r rozpoczęto realizację projektu kluczowego, numer POIG.01.03.01-10-007/08, Numer umowy o dofinansowanie: POIG.01.03.01-10-007/08-00. Projekt nosi tytuł "Biodegradowalne wyroby włókniste" i dotyczy opracowania technologii wytwarzania materiałów włókienniczych z polimerów ulegających procesom biodegradacji: polilaktydu, poliestrów i kopoliestrów alifatycznych, celulozy termoplastycznej i modyfikowanego polipropylenu. W ramach projektu zostaną zarówno opracowane metody syntezy nowego typu polimerów jak i zostaną wykorzystane polimery dostępne handlowo. Głównym celem projektu jest przetworzenie poszczególnych rodzajów polimerów w produkty włókniste, przeznaczone do zastosowania w medycynie, przemyśle higienicznym, rolnictwie oraz filtracji.

» Więcej informacji