bootstrap carousel by cssSlider.com v1.9
Nawigator: » Strona główna

Menu WTMiWT

zielony_przewodnik_PoliGreen.jpg

biodegradowalne_materialy.jpg

biodegradowalne_wlokna.jpg

architektura_tekstyliow_2019.jpg

olimpiada_odziezowa.jpg

fundusze_eu_pr_225x121.jpg

webdziekanat.png


Poleć znajomemu
Aktualmosci więcej  |  archiwum
kierunki_info.jpg


Pan dr Łukasz Grzejszczak reprezentował nasz Wydział podczas konferencji naukowej "200 lat Łódzkiego Okręgu Przemysłowego"
2022-01-26

Pan dr Łukasz Grzejszczak reprezentował nasz Wydział podczas konferencji naukowej "200 lat Łódzkiego Okręgu Przemysłowego" oraz wystąpił w TVP3 "Kulturalna Jesień"...

więcej...

Konferencja CLOTECH 2022
2022-01-20

Dear Colleagues and Friends,
We would like to announce that the 14th Joint International Conference CLOTECH 2022
will take place on 5 – 8 September 2022 in Gdynia in a form of the hybrid event...

więcej...

Współpraca z firmą PHILLIPS POLAND Sp. z o.o.
2022-01-13

Współpraca z firmą PHILLIPS POLAND Sp. z o.o.  

Firma Phillips Poland Sp. z o.o. wraz z Wydziałem Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów realizuje konkurs dla studentów kierunku wzornictwo na zaprojektowanie i utworzenie dokumentacji technicznej klapki do gniazda znajdującego się na ciągniku siodłowym (samochodu ciężarowego i naczepie)...

więcej...

Informacja o grupach skierowanych na nauczanie zdalne
2021-11-28

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego, Semestr 3 - zajęcia zdalne w dniach 22 - 31.01.2022r

Komunikat Nr 4/2022 Rektora PŁ z dnia 25 stycznia 2022r  - zmiany w związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej w zasadach organizacji przeprowadzania weryfikacji efektów uczenia się oraz rozliczenia i oceny postępów w nauce w sem. zimowym 2021/22

Komunikat Nr 1/2022 Rektora PŁ z dnia 10 stycznia 2022r w sprawie zasad postępowania obowiązujących pracowników, studentów i doktorantów PŁ w przypadku podejrzenia zakażeniem wirusem SARS-Co-V-2 oraz stwierdzenia zarażenia wirusem SARS-Co-V-2

 

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego - edycja 2022r
2022-01-24

Rusza kolejna edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Zgodnie z warunkami konkursu, mogą w nim brać udział studenci I i II stopnia oraz absolwenci, którzy ukończyli studia po 01.10.2021r. tj. w roku akademickim 2021/22, ale przed 09.02.2022 r. i uzyskali z pracy dyplomowej ocenę co najmniej 4,5. W konkursie mogą brać udział osoby, których siedziba uczelni znajduje się na terenie województwa łódzkiego.

Kandydaci składają wypełniony komputerowo wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „student” (edycja 2022), wg wzoru - załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego oraz potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez właściwego prodziekana lub osobę przez niego upoważnioną - załącznik A do Zasad wyłaniania rekomendowanych przez prorektora ds. studenckich PŁ wniosków o jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego.

Komplet dokumentacji należy złożyć w teczce oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata w Sekcji Obsługi Świadczeń PŁ (ul. Żeromskiego 116, Budynek A33, klatka E, IV piętro) do dnia 9 lutego 2022 r. do godziny 14:00.  Ponadto wersję elektroniczną wniosku z możliwością edycji (w wersji Word) należy przesłać na adres mailowy res@adm.p.lodz.pl lub rss@adm.p.lodz.pl. Do 16.02.2022 r. prorektor ds. studenckich wyda decyzję o rekomendacji wniosków, uwzględniając listę rankingową osiągnięć kandydatów. Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego przewiduje się udzielenie maksymalnie 12 rekomendacji. Zarekomendowane wnioski zostaną dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego przez uczelnię do 18.02.2022 r. 

Ogłoszenie o naborze_2022r

Regulamin przyznawania stypendium Marszałka Woj. Łódzkiego

Załącznik A

Załącznik B

Zasady wyłaniania wniosków rekomendowanych przez Prorektora ds studenckich

Wniosek_student_2022 - załącznik nr 2


stypendia_miasta_Lodzi_2018_logo_225x127.jpgbiurokarier.pngzamówienia.png