bootstrap carousel by cssSlider.com v1.9
Nawigator: » Strona główna » Wydział » Historia Wydziału

Podmenu WTMiWT

zielony_przewodnik_PoliGreen.jpg

biodegradowalne_materialy.jpg

biodegradowalne_wlokna.jpg

architektura_tekstyliow_2019.jpg

olimpiada_odziezowa.jpg

fundusze_eu_pr_225x121.jpg

webdziekanat.png


Poleć znajomemu
wydzial
kierunki_info.jpg

Historia Wydziału

Dzisiejsza Łódź różni się bardzo od tej, którą znacie z filmowej "Ziemi Obiecanej".
Wciąż jednak jest to centrum przemysłu włókienniczego oraz mody, dlatego właśnie w naszej uczelni znajduje się


Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

      Wydział ten znany przez długi czas jako Wydział Włókienniczy rozpoczął swą działalność w roku akademickim 1947/48, ma więc przeszło 50-letniż tradycję. Był czwartym Wydziałem w kolejności powstawania w Politechnice Łódzkiej. Wydział ten był wynikiem wielkich oczekiwań społeczności Łodzi i okolic. W tradycje Wydziału Włókienniczego wpisali się wspaniali profesorowie Wydziałów Mechanicznego i Chemicznego: B. Stefanowski - ówczesny rektor PŁ, W. Bratkowski, T. Żyliński, M. Klimek - jako kreatorzy naszego Wydziału. Pomimo wielkich trudności (brak tradycji akademickich tworzonej dyscypliny), potrafili Oni w krótkim czasie uruchomić studia, doprowadzić do promowania inżynierów, magistrów, doktorów, doktorów habilitowanych oraz profesorów. Pierwszym dziekanem Wydziału był prof. T. Żyliński. Obecnie zreformowano programy studiów, uruchomiono zupełnie nowe formy kształcenia i w dalszym ciągu dokonywana jest reorganizacja Wydziału. Nazwa Wydziału została zmieniona w 2001 roku, ponieważ pełniej oddaje zarówno profil kształcenia, zainteresowania naukowe, zapotrzebowanie rynku pracy jak i wybiega w przyszłość wytyczając kierunek rozwoju Wydziału. Stopnie zawodowe i naukowe (inż., mgr inż.) można uzyskać w następujących specjalnościach: mechanicznej technologii włókna, chemicznej technologii włókna, architektury tekstyliów, odzieżownictwa, architektury tekstyliów, towaroznawstwa i marketingu tekstyliów oraz mody i wzornictwa. Obecnie Wydział ma 13 katedr, 101 nauczycieli akademickich w tym 10 profesorów tytularnych i 17 doktorów habilitowanych, 52 doktorów, 22 magistrów oraz 1082 studentów na studiach stacjonarnych, zaocznych, magisterskich i doktoranckich. Naukę, wykonanie pracy dyplomowej oraz odbywanie praktyk i stażów naukowych można realizować w kraju i zagranicą (we Francji, Anglii, Włoszech, Hiszpanii i in. krajach) dla wszystkich kierunków studiów. Umożliwiają to programy międzynarodowe realizowane na Wydziale. Zapoczątkowana przez dziekana prof. dr hab. W. Kobzę (1996-2002) reorganizacja Wydziału jest kontynuowana przez dziekana prof. dr hab. inż. Izabellę Krucińską.

 

stypendia_miasta_Lodzi_2018_logo_225x127.jpgbiurokarier.pngzamówienia.png