Nawigator: » Strona główna » Oferta kształcenia » Granty FMN 2017r.
oferta_ksztalcenia
banner_rekrutacja_dodatkowa.jpg

Granty FMN 2017r.

Dziekan Wydziału ogłasza konkurs na granty wewnętrzne z Funduszu Młodych Naukowców w 2017r.
O granty wewnętrzne ubiegać się mogą Doktoranci i Młodzi Naukowcy do 35 roku życia.
Wnioskodawcy ubiegający się o grant wewnętrzny, składają podanie - stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu
wraz z następującymi dokumentami:

a) formularz zgłoszeniowy-stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu,
podpisany przez Wnioskodawcę, osobę odpowiedzialną za rozliczanie finansów w jednostce oraz Kierownika Jednostki wraz z opinią opiekuna naukowego
(wniosek doktoranta opiniuje promotor pracy doktorskiej, wniosek pracownika - Kierownik Jednostki w której jest zatrudniony),

b) życiorys Wnioskodawcy (max. 2 strony formatu A4),

c) informację o dotychczasowym dorobku naukowym Wnioskodawcy (max. 2 strony formatu A4).

Termin składania komplety dokumentów w dziekanacie  upływa 25 maja 2017r. (czwartek).

 
 
 

rekrut_2_st_1.jpgrekrut_2_st_2.jpgrekrut_2_st_3.jpg