bootstrap carousel by cssSlider.com v1.9
Nawigator: » Strona główna » Dla studentów » Rekrutacja na praktyki studenckie 2017/18
dla-studentow
kierunki_info.jpg

Rekrutacja na praktyki studenckie 2017/18

REKRUTACJA NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
2017/2018


- składanie wniosków przez studentów do 09.03.18
przesyłanie protokołów wraz z załącznikami do SUE do 16.03.18
ogłoszenie decyzji o kwalifikacji do 30.03.18

- składanie wniosków przez studentów do 9.05.18
przesyłanie protokołów wraz z załącznikami do SUE do 16.05.18
ogłoszenie decyzji o kwalifikacji do 31.05.18

Jeśli w podanych wyżej terminach nie zostanie wyczerpana pula środków, zostanie ogłoszona dodatkowa rekrutacja.

Miesięczne stawki stypendialne w zależności od kraju docelowego od 450EUR do 600EUR.

Więcej informacji na stronie PŁ:
http://erasmus.p.lodz.pl/praktyki/rekrutacja-88261

lub u Koordynatora Wydziałowego:
dr hab inż. Marcina Barburskiego
marcin.barburski@p.lodz.pl