bootstrap carousel by cssSlider.com v1.9
Nawigator: » Strona główna » Dla studentów » Rekrutacja na praktyki studenckie 2017/18
Podmenu WTMiWT

fundusze_eu_pr_225x121.jpg

webdziekanat.png

biurokarier.png

zamówienia.png


Poleć znajomemu
dla-studentow
kierunki_info.jpg

Rekrutacja na praktyki studenckie 2017/18

DODATKOWY TERMIN REKRUTACJI NA PRAKTYKI ERASMUS+ 2017/2018
Chcesz wyjechać na praktyki zagraniczne Erasmus+ w okresie wakacyjnym?
Dla osób, które jeszcze nie zdążyły znaleźć miejsca praktyk, ogłaszamy kolejny termin rekrutacji w czerwcu!
Harmonogram rekrutacji:

- składanie wniosków przez studentów do Koordynatorów do 11.06.18
- przesyłanie protokołów wraz z załącznikami do SMS do 18.06.18
- ogłoszenie decyzji o kwalifikacji do 29.06.18

Masz pytania dot. wyjazdu? Napisz na erasmus@info.p.lodz.pl
Więcej o programie ERASMUS+ http://erasmus.p.lodz.pl

 

 

REKRUTACJA NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
2017/2018


- składanie wniosków przez studentów do 09.03.18
przesyłanie protokołów wraz z załącznikami do SUE do 16.03.18
ogłoszenie decyzji o kwalifikacji do 30.03.18

- składanie wniosków przez studentów do 9.05.18
przesyłanie protokołów wraz z załącznikami do SUE do 16.05.18
ogłoszenie decyzji o kwalifikacji do 31.05.18

Jeśli w podanych wyżej terminach nie zostanie wyczerpana pula środków, zostanie ogłoszona dodatkowa rekrutacja.

Miesięczne stawki stypendialne w zależności od kraju docelowego od 450EUR do 600EUR.

Więcej informacji na stronie PŁ:
http://erasmus.p.lodz.pl/praktyki/rekrutacja-88261

lub u Koordynatora Wydziałowego:
dr hab inż. Marcina Barburskiego
marcin.barburski@p.lodz.pl

 

stypendia_miasta_Lodzi_2018_logo_225x127.jpg