Profesor Marek Kozicki jednym z najczęściej cytowanych autorów świata w 2022 roku

Data dodania
Kategorie

Profesor Marek Kozicki jednym z najczęściej cytowanych autorów świata w 2022 roku

Image

Gratulacje dla Pana Profesora Marka Kozickiego z Katedry Inżynierii Mechanicznej, Informatyki Technicznej i Chemii Materiałów Polimerowych, który został jednym z najczęściej cytowanych autorów na świecie wg. wydawnictwa Elsevier w 2022 roku.

Pełną listę laureate tegorocznej edycji można znaleźć na stronie wydawnictwa: October 2023 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators".

Z Politechniki Łódzkiej na liście najbardziej wpływowych naukowców na świecie znalazło się w sumie 42 naukowców, więcej niż w roku ubiegłym.

Zestawienie opracowane przez Stanford University uwzględnia nazwiska 2% najlepszych naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Do jego przygotowania wykorzystano takie informacje jak: indeks Hirscha i zmodyfikowany hm, czyli skorygowany o współautorstwo, miejsce na liście autorów oraz wskaźnik c-score, który koncentruje się na wpływie (cytowaniach), a nie na produktywności (liczbie publikacji).

Opublikowano dwie listy najczęściej cytowanych badaczy z całego świata, oddzielnie dla całego okresu kariery (w tym 29 nazwisk z PŁ) i dla ostatniego roku (w tym 30 nazwisk z PŁ).

Gratuluję wszystkim naukowcom, którzy znaleźli się w elitarnym gronie najlepiej cytowanych autorów publikacji umieszczonych w prestiżowych czasopismach. Cieszę się, że co roku ta liczba jest większa. Liczba cytowań mówi o rozpoznawalności na świecie, o przełomowych tezach zawartych w publikacji, dlatego czuję satysfakcję, że nasi badacze i badaczki mają znaczący wpływ i przyczyniają się do globalnego rozwoju nauki – mówi rektor prof. Krzysztof Jóźwik.

 

Najczęściej cytowani w 2022 roku

 • prof. Alexander Steinbüchel
 • prof. Jan Awrejcewicz, Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki
 • dr hab. inż. Anna Podsędek, prof. PŁ, Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej
 • prof. Katarzyna Śliżewska, Instytut Technologii Fermentacji I Mikrobiologii
 • dr hab. Vignesh Kumaravel, ICRI BioM
 • prof. Dorota Kręgiel, Katedra Biotechnologii Środowiskowej
 • prof. Tomasz Kapitaniak, Katedra Dynamiki Maszyn
 • prof. Stanisław Ledakowicz
 • dr Roland Wohlgemuth, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
 • prof. Andrzej Bartoszewicz, Instytut Automatyki
 • prof. Jacek Jachymski, Instytut Matematyki
 • prof. Beata Gutarowska, Katedra Biotechnologii Środowiskowej
 • dr. hab. inż. Małgorzata Piotrowska, prof. PŁ, Instytut Technologii Fermentacji I Mikrobiologii
 • dr hab. inż. Anna Masek, prof. PŁ, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
 • prof. Marcin Kamiński, Katedra Mechaniki Konstrukcji
 • prof. Anna Fabijańska, Instytut Informatyki Stosowanej
 • dr hab. inż. Elżbieta Kuśmierek, Instytut Chemii Ogólnej I Ekologicznej
 • dr hab. inż. Anna Bujacz, prof. PŁ, Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej
 • prof. Joanna Kałużna-Czaplińska, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej
 • prof. Przemysław Data, Katedra Fizyki Molekularnej
 • mgr Sylwia Członka, doktorantka na Wydziale Chemicznym
 • prof. Katarzyna Pernal, Instytut Fizyki
 • prof. Halina Abramczyk, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
 • dr hab. inż. Sebastian Borowski, prof. PŁ, Katedra Biotechnologii Środowiskowej
 • prof. Tomasz Kubiak, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
 • prof. Danuta Kalemba, Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków
 • Śp. prof. Izabella Krucińska
 • dr hab. inż. Przemysław Ignaciuk, Instytut Informatyki
 • prof. Marek Kozicki, Katedra Inżynierii Mechanicznej, Informatyki Technicznej i Chemii Materiałów Polimerowych
 • dr hab. inż. Michał Kaczmarek, prof. PŁ, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

 

Druga z list dotyczy dorobku naukowego w całym okresie kariery - do końca 2022 roku, stąd są na niej także naukowcy, którzy już są profesorami seniorami lub zmarli. Afiliacje podajemy tylko przy osobach, które nie były wymienione na liście powyżej.

Najczęściej cytowani w czasie kariery

 • prof. Alexander Steinbüchel
 • prof. Tomasz Kapitaniak
 • prof. Jan Awrejcewicz
 • prof. Andrzej Bartoszewicz
 • prof. Janusz M.Rosiak, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
 • prof. Marcin Kamiński
 • dr Roland Wohlgemuth
 • prof. Stanisław Ledakowicz
 • prof. Maria Mucha, Katedra Inżynierii Molekularnej
 • dr hab. inż. Anna Podsędek, prof. PŁ
 • prof. Wojciech Pisula, Katedra Fizyki Molekularnej
 • prof. Jacek Jachymski
 • prof. Władysław Kaminski
 • prof. George J. Anders, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych
 • prof. Danuta Kalemba
 • prof. Andrzej Górak, Katedra Inżynierii Środowiska
 • prof. Beata Gutarowska
 • prof. Dorota Kręgiel
 • dr hab. inż. Adam S. Markowski, WIPOŚ
 • prof. Włodzimierz Nakwaski, Instytut Fizyki
 • prof. Tomasz Kubiak
 • prof. Anna Fabijańska
 • prof. Krzysztof Czołczyński, Wydział Mechaniczny
 • Śp. prof. Izabella Krucińska
 • prof. Zbigniew Kołakowski, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
 • Śp. prof. Michał Tadeusiewicz, WEEIA
 • prof. Jarosław Jędrysiak, Katedra Mechaniki Konstrukcji
 • prof. Sergiy Yakovlev, Instytut Informatyki
 • dr hab. inż. Michal Kaczmarek, prof. PŁ

Strona dziala - zabbix