Dziekanat

Politechnika Łódzka
Dziekanat Wydziału
Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów

ul. Żeromskiego 116
90-543 Łódź
e-mail:    w4w4d@adm.p.lodz.pl
Skrzynka ePUAP:    /PolitLodzPL/w4

Dane kontaktowe:
tel. 42 631-33-01 
tel. 42 631-32-99

Godziny przyjęć Studentów:
Poniedziałek - Piątek w godz. 11:00 - 14:00
Środa - dziekanat dla Studentów jest nieczynny

Godziny przyjęć Prodziekan ds. studenckich:
Poniedziałek i czwartek w godzinach 10:00 - 12:00
Kontakt mailowy z Prodziekan ds studenckich: barbara.niekraszewicz@p.lodz.pl

Skład osobowy Dziekanatu i kompetencje

Monika Iwanicka    (tel. 42 631-33-06)
- Kierownik Dziekanatu
- Obciążenia i rozliczenia dydaktyczne
- Sprawy Rady Dyscypliny Naukowej
- Sprawy ankietyzacji i hospitacji

Elżbieta Owczarek    (tel. 42 631-33-05)
- Zamówienia publiczne Wydziału

Magdalena Kołcz    (tel. 42 631-33-03)
- Finanse Wydziału

Jolanta Antosik    (tel. 42 631-33-01)
- Sprawy kierunku wzornictwo

Alina Rudenko    (tel. 42 631-33-01)
- Sprawy kierunków: inżynieria bezpieczeństwa pracy, włókiennictwo,
włókiennictwo i przemysł mody,inżynieria wzornictwa przemysłowego,
kolegium towaroznawstwa
- Współpraca z zagranicą
- Międzynarodowe projekty dydaktyczne i edukacyjne

Lidia Smereka    (tel. 42 631-32-99)
- Sekretariat Dziekana
- Sprawy naukowe
- Sprawy doktorantów
- Kadra Wydziału - awanse, stanowiska