Dziekani Wydziału

Wydział Włókienniczy w latach: 1947/48 - 1997/98.
Obecnie Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.

 

Image
Władysław Bratkowski


Prof. zw. dr Władysław Bratkowski.
Twórca włókiennictwa akademickiego, współtwórca Wydziału Włókienniczego.
Pierwszy prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Włókienniczego.
 

 

 

Dziekani Wydziału Włókienniczego
 

Image
Katarzyna GrabowskaProf. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska.
(2016- )


 

 

Image
Józef Masajtis

 

Prof. dr hab. inż. Józef Masajtis.
(2012-2016)

 

 

 

Image
Ryszard Korycki

 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Korycki.
(2008-2012)

 

 

 

Image
Izabella Krucińska

 

Prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska.
(2001-2008)

 

 

 

Image
Waldemar Kobza

 

Prof. dr hab. Waldemar Kobza.
(1996-2001)

 

 

 

Image
Kazimierz Kopias

 

Prof. dr hab. Kazimierz Kopias.
(1990-96)

 

 

 

Image
Janusz Lipiński

 

Doc. dr Janusz Lipiński.
(1983-90)

 

 

 

Image
Tadeusz Kołaciński

 

Doc. dr hab. Tadeusz Kołaciński.
(1981-83)

 

 

 

Image
Włodzimierz Więźlak

 

Prof. dr Włodzimierz Więźlak.
(1979-81)

 

 

 

Image
Grzegorz Urbańczyk

 

Prof. dr hab. Grzegorz Urbańczyk.
(1975-79)

 

 

 

Image
Janusz Szosland

 

Prof. dr hab. Janusz Szosland.
(1969-75)

 

 

 

Image
Juliusz Zakrzewski

 

Doc. dr hab. Juliusz Zakrzewski.
(1966-69)
 

 

 

Image
Marian Malinowski

 

Doc. dr hab. Marian Malinowski.
(1964-66)

 

 

 

Image
Atanazy Boryniec

 

Prof. dr hab. Atanazy Boryniec.
(1954-62)

 

 

 

Image
Jan Szmelter

 

Prof. dr inż. Jan Szmelter.
(1953-54 i 1962-64)

 

 

 

Image
Józef Meissner

 

Prof. Józef Meissner.
(1952-53)

 

 

 

Image
Tadeusz Żyliński

 

Prof. Tadeusz Żyliński.
Współtwórca, pierwszy dziekan Wydziału Włókienniczego PŁ.
(1948-1952)

 

 

Strona dziala - zabbix