Dyplomanci

Treść (rozbudowana)
Ogłoszenia

Terminy egzaminów dyplomowych w sesji letniej 2022/2023

Wzornictwo (I stopień, II stopień)

Włókiennictwo i Przemysł Mody (I stopień),

Włókiennictwo (II stopień)

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego


Prezentacja dotycząca zakończenia studiów I stopnia ze spotkania z dyplomantami semestru VII 2022/2023

Wzornictwo

Włókiennictwo i Przemysł Mody

0
Tematy prac dyplomowych

Zgłaszanie i zatwierdzanie tematów prac dyplomowych na studiach I i II stopnia oraz ich wybieranie przez studentów realizowane jest na portalu WIKAMP w ramach przedmiotu: „Tematy prac dyplomowych W4” (Tematy PD)

Link do przedmiotu https://style.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=470

Dostęp do niniejszego przedmiotu zostaje nadany studentom będącym na semestrze poprzedzającym semestr dyplomowy najpóźniej w 4 tygodniu jego trwania.

Ewentualny brak dostępu do przedmiotu ww. terminie oraz inne problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres: monika.iwanicka@p.lodz.pl

 

 Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I i II stopnia do realizacji w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023

Włókiennictwo i Przemysł Mody (I stopień)
Wzornictwo (I i II stopień)


Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I i II stopnia do realizacji w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023
 

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Wzornictwo (I stopień)

Wzornictwo (II stopień)

Włókiennictwo (II stopień)

 

 

0

Strona dziala - zabbix