Druki podań, regulaminy i procedury

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania spraw studenckich na Politechnice Łódzkiej obowiązują ujednolicone formularze, służące do składania podań w typowych sprawach studenckich z właściwym kodem kreskowym.

  • Informujemy, że od 1.10.2022 r. wszelkie wnioski i podania kierowane do dziekanatu (właściwego Prodziekana, Prorektora) należy generować za pośrednictwem webdziekanatu z zakładki: podania i wnioski.
  • Wnioski nie zawierające właściwego kodu kreskowego złożone w innej formie, nie będą przyjmowane przez pracowników uczelni.

Regulamin Indywidualnego Programu Studiów (IPS) i Indywidualnej Organizacji Zajęć (IOZ) na Wydziale TMiWT wraz załącznikami:

 

Procedura uznawania efektów uczenia się na Wydziale TMiWT.


Zadania opiekunów grup dziekańskich I roku studiów I stopnia

Strona dziala - zabbix