Druki podań, regulaminy i procedury

Treść (rozbudowana)
Procedura uznawania wcześniej osiągniętych efektów uczenia się

Jeżeli zaliczyłeś przedmioty na innym kierunku, na innym wydziale czy poza Uczelnią albo znalazłeś się na nowej ścieżce studiów w wyniku zmian programowych (np. po urlopie czy wznowieniu studiów) powinieneś postąpić wg procedury, którą znajdziesz tutaj.