Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa Wydziału TMiWT

Treść (rozbudowana)
1. Naukowo-edukacyjne projekty międzynarodowe

1. Tytuł projektu: Zrównoważone wzornictwo przemysłowe struktur tekstylnych dla kompozytów (Sustainable Industrial Design of Textile Structures for Composites)
(akr. SustDesignTex)
.

Program: Twinng.
Konkurs: Horyzont Europa.
Czas trwania: (36 miesięcy) październik 2022 - wrzesień 2025.
Lider projektu: Politechnika Łódzka.
Partnerzy: University of Boras (Szwecja), RWTH Aachen University (Niemcy), University of Zaragoza (Hiszpania), Wademekum (Polska)
Koordynator projektu: dr hab.inż. Marcin Barburski, prof. uczelni.
Cel projektu: Zespół naukowców z Politechniki Łódzkiej zdobędzie wiedzę ekspercką z wzornictwa przemysłowego, przetwarzania struktur tekstylnych i tekstylnych wzmocnień kompozytowych i zbuduje Centrum Doskonałości w zakresie optymalizacji innowacyjnych technicznych wyrobów włókienniczych. Prowadzone w sieci działania odniosą się do projektowania przemysłowego innowacyjnych struktur tekstylnych wykorzystywanych w lekkich konstrukcjach kompozytowych, np. elementów samolotów, dronów i w przemyśle samochodowym. Zgodnie z nazwą twinning, która w tłumaczeniu na polski oznacza partnerstwo - osiągnięciu doskonałości służyć będzie transfer wiedzy i wymiana najlepszych praktyk między PŁ a partnerami.
Koncepcja projektu badawczego dotyczącego projektowania i oceny nowych kompozytów do wzmacniania tekstyliów opiera się na specjalizacjach poszczególnych uczelni. W Szwecji podczas długoterminowych wizyt na University of Boras, naukowcy będą opracowywali projekt zgodnie z zasadą EkoDesign uwzględniając ekonomię cyrkularną, dobierając odpowiednie biodegradowalne surowce. Zaprojektowane struktury włókiennicze będą realizowane w RWTH Aachen University w Niemczech, a w hiszpańskim University of Zaragoza impregnowane żywicami biodegradowalnymi. W Politechnice Łódzkiej zostaną wytworzone struktury tkane i haftowane, które zostaną poddane testom pod kątem własności mechanicznych i użytkowych. Opracowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju lekkie konstrukcje włókiennicze zostaną zaprezentowane na konferencjach i zaimplementowane przez polskie przedsiębiorstwa, których przedstawicielem jest firma Wademekum
Wszyscy partnerzy zapoznają się z warunkami badawczymi w poszczególnych jednostkach, przekazując wiedzę o nowych metodykach i posiadanym sprzęcie badawczym. Odbywać się to będzie podczas wizyt krótkoterminowych, wizyt eksperckich, wykładów, szkoleń, wspólnych prac badawczych i konferencji.
W Politechnice Łódzkiej dla młodych naukowców zostaną zorganizowane warsztaty, wspólna szkoła letnia oraz maraton zarządzania projektami.
Uruchomiona w ramach projektu Wspólna Mapa Drogowa Badań i Innowacji oraz platforma dialogu branżowo-badawczego zbuduje warunki do stałej wspólnej pracy z partnerami przemysłowymi, aby osiągnąć cel Strategii Inteligentnej Specjalizacji Województwa Łódzkiego.
Budżet: 1.500.000,00 EUR.

https://www.sustdesigntex.eu/

https://twitter.com/SustDesignTex

https://www.facebook.com/SustDesignTex

https://www.linkedin.com/company/sustdesigntex/

0
2. Edukacyjne projekty międzynarodowe ERASMUS+

1. Tytuł projektu: Skills 4 Smart TCLF Industries 2030 ( akr.TCLF2030).

Czas trwania 1.01.2018 - 30.06.2022.
Lider projektu: European Umbrella Associations (EURATEX, CEC, COTANCE).
Partnerzy: 20 podmiotów z europejskiego sektora publicznego i prywatnego z branży tekstylnej, odzieżowej, skórzanej i obuwniczej (TCLF) w tym Lodz University of Technology (Poland).
Rola Wydziału: Partner.
Koordynator na Wydziale prof.dr hab. inż. Katarzyna Grabowska.
Cele projektu: Aktualizacja oferty szkoleń i programów nauczania, aby lepiej odpowiadać potrzebom branż tekstylnej, odzieżowej, skórzanej i obuwniczej.
Poprawa wizerunku kariery w sektorach TCLF w celu przyciągnięcia nowych pracowników, w tym młodych talentów, stworzenie dynamicznej społeczności podmiotów prywatnych i publicznych w całej Europie, zaangażowanych w wspieranie rozwoju umiejętności i możliwości zatrudnienia w ramach wspólnej unijnej strategii.
Budżet: 3.980.790,00 EUR.
Więcej o projekcie:
https://s4tclfblueprint.eu/
https://www.facebook.com/skills4smartTCLF/


2. Tytuł projektu: Project - Product - Promotion. International Collective for Design (akr.PiCoDe).
Czas trwania 1.12.2021 - 31.01.2023.
Lider: Politechnika Łódzka -Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.
Koordynatora na Wydziale: dr Marta Miaskowska.
Partnerzy: ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI (Turcja) I CENTRO DE INVESTIGACAO E FORMACAO EM ARTES E DESIGN LDA (Portugalia).
Cel projektu: opracowanie innowacyjnych metod dydaktycznych, które będą wykorzystywane do przygotowywania studentów do efektywnej współpracy zawodowej oraz zwiększenia ich potencjału na rynku pracy. Opracowane metody będą miały na celu zaznajomienie studentów i wprowadzenie w ich tok studiów twórczej, kreatywnej pracy, aby jak najlepiej przygotować ich do przyszłej kariery w zespołach projektowych. Metody te będą opracowywane na spotkaniach warsztatowych, które będą miały miejsce w każdej z partnerskich instytucji: w Polsce, Portugalii oraz Turcji.
Budżet : 146.500,00 EUR.
Więcej o projekcie:
https://picode.p.lodz.pl/


3. Tytuł projektu: World Textile Engineering Advanced Master (WE-TEAM).
Czas trwania:  1.09.2020 - 31.12.2025.
Lider projektu: University of Genth (Belgia).
Partnerzy: Kyoto Instytut Technologii (Japonia), Uniwersytet w Haute-Alsace (Francja), University of Borås (Szwecja), University of West Attica (Gracja), University of Valencia (Hiszpania).
Partnerzy zrzeszeni : Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (Francja), Shinshu University (Japonia), Technical University Dresden (Niemcy), Kaunas University of Technology (Litwa), Lodz University of Technology (Poland).
Rola Wydziału: Partner Zrzeszony.
Koordynator na Wydziale: prof. dr hab.inż. Katarzyna Grabowska.
Cel projektu: stworzenie dwuletniego program Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) kształcącego następne pokolenie inżynierów tekstyliów. Jest to program stacjonarny prowadzony w języku angielskim. Oferuje studentom wyjątkowy poziom mobilności i wysokiej jakości edukację na poziomie światowym. Kadra akademicka wywodzi się z członków międzynarodowego WŁÓKIENNICZEGO stowarzyszenia AUTEX.
Budżet: 2.936.000,00 EUR.
Więcej o projekcie:
https://we-team.education/


4. Tytuł projektu: European Digital Readiness Strategy for Clothing  (akr. E-DRESS).
Czas trwania: 1.01.2022 - 31.12.2024.
Lider projektu: TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN (Niemcy).
Partnerzy projektu: Technical University of Liberec (Czechy) i NIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI (Rumunia), Lodz University of Technology (Poland).
Rola Wydziału: Partner.
Koordynator na Wydziale: dr hab.inż. Małgorzata Matusiak, prof. uczelni.
Cel projektu: poprawa cyfrowej gotowości nauczycieli akademickich i personelu technicznego oraz opracowanie treści zajęć dydaktycznych zgodnie z nowymi wyzwaniami nauki on-line/hybrydowych dla studiów w zakresie odzieżownictwa. W ramach projektu opracowana zostanie platforma edukacyjna on-line o otwartym kodzie źródłowym, która będzie dostępna w różnych językach Europy, w tym: angielskim, niemieckim, czeskim, polski i rumuński.
Budżet: 25.580,00 EUR.

Więcej o projekcie:
https://mt.webspace.tu-dresden.de/edress/


5. Tytuł projektu: Sustainable Design and Process in Textiles for Higher Education (akr. GreenTEX).
Czas trwania: 1.01.2022 - 31.12.2023.
Lider projektu: Politechnika Łódzka.
Partnerzy: University of Zagreb (Chorwacja), University of Liberec ( Czechy), Kaunas University of Technology ( Litwa), University of Aveiro (Portugalia).
Rola PŁ: Lider.
Koordynatora na PŁ: dr Monika Malinowska-Olszowy, prof. uczelni, dr inż. Anna Laska-Leśniewicz.
Cel projektu: wypełnienie luki w wiedzy w obszarze zrównoważonego projektowania i procesu w przemyśle tekstylnym dla szkolnictwa wyższego. Z uwagi na kontekst dbałości o środowisko konieczne jest podnoszenie świadomości wpływu tego przemysłu na środowisko. Ale co najważniejsze, wypracowanie innowacyjnych rozwiązań i kierunków działań, dzięki czemu branża ta stanie się mniej rakotwórcza, a końcowy użytkownik otrzymują bezpieczny produkt wysokiej jakości. Przygotowane materiały będą zawierały nie tylko konkretne rozwiązania, ale pokażą całą serię możliwości, które można wykorzystać w procesie edukacji i w biznesie poprzez planowanie zrównoważonego wzorca rozwoju w przemyśle tekstylnym W trakcie realizacji zostaną opracowane innowacyjne materiały dydaktyczne z zakresu zrównoważonego projektowania i procesu w przemyśle tekstylnym, które następnie zostaną umieszczone na platformie multimedialnej Sustainability BOOSTER in Textiles. Przygotowane materiały będą stanowić katalog dobrych praktyk dla nauczycieli i będą świetną pomocą dydaktyczną podczas zajęć ze studentami wielu kierunków technicznych, ekonomicznych i artystycznych. Realizacja projektu będzie również przyczyniała się do kształcenia specjalistów oczekiwanych przez obecny rynek pracy, którzy powinni być przygotowani na szereg wyzwania, w tym wprowadzenia standardów gospodarki o obiegu zamkniętym, mierzenie i ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko, zapewnienie odpowiednich warunków pracy, a także wdrożenie przejrzystych zasad komunikacji z konsumentem o zachodzących zmianach w środowisku.
Budżet: 261 093,00 EUR.

Więcej o projekcie:
https://greentex.p.lodz.pl/#


6.  Tytuł projektu: FashionTEX European Academy for Young Designers to Study Innovative Technologies in Digital Fashion Design (akr. FashionTEX).

Czas trwania: 1.11.2023 - 31.10.2026 (36m.)

Program: EUROPEAN COMMISSION: Creative Europe Programme (CREA) CREA-CULT-2023-COOP

Lider projektu: Europäisches Kulturforum e.V., Niemcy

Partnerzy: Art Academy of Latvia (Łotwa), Amsterdam Fashion Academy (Holandia), Accademia Koefia (Włochy), Estonian Academy of Arts (Estonia), University Lisboa (Portugalia), University of Applied Sciences Zwickau (Niemcy), University of West Bohemia (Czechy), Vilnius Academy of Arts (Litwa), University of Zagreb (Chorwacja), Kyiv National of Technologies and Design (Ukraina)

Rola PŁ: Partner

Koordynator na PŁ: dr inż. Magdalena Owczarek

FashionTEX to 3-letni projekt z 13 partnerami z 11 krajów europejskich, którego celem jest tworzenie wiedzy specjalistycznej i kształcenie studentów w zakresie mody cyfrowej na uniwersytetach mody. Udoskonala programy nauczania o treści zorientowane na przyszłość i bardziej zrównoważone. Branża modowa opiera się na modzie cyfrowej we wszystkich obszarach cyklu wartości, od projektowania po sprzedaż, a stosowane technologie szybko się rozwijają. Z naszej analizy potrzeb wynika, że edukacja w szkołach mody w Europie często pozostaje w tyle za tym, co branża już wdrożyła. Ponadto szkoły są na bardzo różnych etapach edukacji: niektóre uczą na poziomie zaawansowanym, inne są dopiero na początku edukacji w zakresie mody cyfrowej. FashionTEX wypełnia te luki. Wdrożenie mody cyfrowej będzie realizowane w ramach różnych modułów projektu: kursów ATELIER w każdej partnerskiej szkole mody, wspólnych MAKERSPACES i publicznych POKAZÓW MODY. Poprzez spotkania, konferencje i warsztaty, prowadzone online i lokalnie, partnerzy ściśle współpracują i opracowują moduły edukacyjne, które podnoszą jakość praktyk zawodowych na uczestniczących uniwersytetach i poza nimi na nowy poziom wiedzy i dzielenia się doświadczeniem. Partnerzy, którzy mieli niewielką wiedzę z zakresu mody cyfrowej, korzystają z partnerów, którzy posiadają już zaawansowane know-how, które z kolei jest poszerzane dzięki wiedzy zewnętrznych ekspertów branżowych.

Po zakończeniu projektu informacja zostanie rozpowszechniona wśród ponad 1 miliona osób w społeczeństwie i przemyśle. 700 wykładowców i studentów szkół mody będzie aktywnie uczestniczyć i będzie posiadać zaawansowaną wiedzę na temat mody cyfrowej. Wyniki zostaną wdrożone i przekazane w przyszłości wykładowcom i studentom w oparciu o wysokiej jakości wspólny program nauczania umożliwiający europejskie programy wymiany studentów. Znacząco wzrośnie reputacja partnerów, a możliwości zawodowe i potencjał konkurencyjny absolwentów na rynku pracy gwałtownie wzrosną dzięki wiedzy z zakresu mody cyfrowej i doświadczeniu we współpracy międzynarodowej.

Budżet: 2,000,000 EUR 

0
3. Współpraca z uczelniami i organizacjami zagranicznymi

AUTEX (Association of Universities of Textiles) https://www.autex.org/

Stowarzyszenie najważniejszych Uniwersytetów Włókienniczych w Europie i na świecie, którego członkiem jest Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.
AUTEX to stowarzyszenie uniwersytetów o międzynarodowej reputacji w dziedzinie edukacji i badań włókienniczych. Stowarzyszenie, założone w 1994 roku z siedzibą w Genth (Belgia), zrzesza 39 uczelni z 30 krajów świata.
W latach 2016-2020 Prezydentem stowarzyszenia AUTEX była Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska.
W ramach AUTEX co roku organizowane są międzynarodowe konferencje. W 2022 przy Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów  będzie organizowana kolejna międzynarodowa konferencji AUTEX2022 https://www.autex2022.com/


Autex Research Journal (ARJ) https://www.autexrj.com/

Czasopismo Autex Research Journal (ARJ) znajduje się na Thomson Reuters Master Journal List.
Redaktor Naczelną czasopisma jest Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska.
Siedziba  ARJ mieści się na Wydziale, a kadra kierunku tworzy Zespół Redakcyjny czasopisma.
ARJ jedno z niewielu czasopism zajmujących się badaniami w dziedzinie włókiennictwa na poziomie międzynarodowym i globalnym, spełniając najwyższe standardy.
Autex Research Journal ma na celu odgrywanie wiodącej roli w rozpowszechnianiu wyników badań naukowych i technologicznych dotyczących tekstyliów po przez publikowanie oryginalnych i innowacyjnych artykułów.

 

0
4. Zagraniczna wymiana akademicka WYJAZDY

3a. Program ERASMUS+. Studia i praktyki.

1. Harmonogram wyjazdów na studia ERASMUS:
https://cwm.p.lodz.pl/pl/mobilnosc-studentow/mobilnosc-w-ramach-studiow/erasmus-w-krajach-programu/harmonogram

2. Uczelnie partnerskie UE:
https://cwm.p.lodz.pl/pl/erasmus-partners

3. Harmonogram wyjazdów na praktyki ERASMUS:
https://cwm.p.lodz.pl/pl/mobilnosc-studentow/mobilnosc-w-ramach-praktyk/erasmus-w-krajach-programu/harmonogram

Koordynatorzy studiów Erasmus+:

Koordynator dla kierunków studiów: Włókiennictwo, Włókiennictwo i Przemysł Mody,
dr hab. inż. Zbigniew Draczyński, prof. uczelni,
e-mail: zbigniew.draczynski@p.lodz.pl
tel.: 42 631-33-64, pok. 318.

Koordynator dla kierunków studiów: Wzornictwo, Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego,
dr hab. Katarzyna Zimna, prof. uczelni,
e-mail: katarzyna.zimna@p.lodz.pl
tel.: 42 631-33-50, pok. 217.

Koordynator administracyjny: Dziekanat,
Alina Rudenko,
e-mail: alina.rudenko@p.lodz.pl
tel.: 42 631-33-01.

Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ (CWM),
Sekcja Mobilności Studenckiej erasmus@info.p.lodz.pl
tel.: 42 638-38-43, 42 638-38-41.

Koordynatorzy praktyk ERASMUS+:

Wydziałowy Koordynator wymiany zagranicznej - praktyki,
dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. uczelni,
e-mail: marcin.barburski@p.lodz.pl
tel.: 42 631-33-99, pok. 224.

Koordynator administracyjny: Dziekanat,
Alina Rudenko,
e-mail: alina.rudenko@p.lodz.pl
tel.: 42 631-33-01.

Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ (CWM),
Sekcja Mobilności Studenckiej,
Ewa Jarzębowska ewa.jarzebowska@p.lodz.pl
tel.: 42 638-38-68.

Program Erasmus+ kadra akademicka.

Więcej informacji:
https://cwm.p.lodz.pl/pl/mobilnosc-pracownikow-pl

Koordynator administracyjny: Dziekanat,
Alina Rudenko,
e-mail: alina.rudenko@p.lodz.pl
tel.: 42 631-33-01.

Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ (CWM),
Sekcja Mobilności Kadry,
mgr Katarzyna Sumińska katarzyna.suminska@p.lodz.pl
tel.: 42 638-38-48.


3b. Program CEEPUS. Studia i praktyki.

Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej.
Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS ("Central European Exchange Program for University Studies") jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

Program CEEPUS oferuje:

  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

  • studenci,
  • studenci doktoranci,
  • pracownicy naukowi.

Obecnie sygnatariuszami Porozumienia są:

Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo –Uniwersytet w Prisztinie.
W ramach obecnie realizowanego Porozumienia CEEPUS III w różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych corocznie uczestniczy ponad 500 polskich studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz około 300 nauczycieli akademickich. Średnio w ciągu roku akademickiego przyjeżdża do Polski w ramach Programu około 300 zagranicznych studentów i doktorantów oraz około 200 nauczycieli akademickich.
Program CEEPUS jest dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego drugim co do ważności wielostronnym programem współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego.

Wszelkie procedury, informacje i zasady aplikowania znaleźć można na stronie: www.ceepus.info

Koordynatorzy CEEPUS:

Wydziałowy Koordynator CEEPUS dr hab. Katarzyna Zimna, prof. uczelni,
e-mail: katarzyna.zimna@p.lodz.pl
tel.: 42 631-33-50, pok. 217.

Koordynator administracyjny: Dziekanat,
Alina Rudenko,
e-mail: alina.rudenko@p.lodz.pl
tel.: 42 631-33-01.


3c. Program Edukacja - Fundusze EOG. Studia i praktyki.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie relacji dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandią, Liechtensteinem i Norwegią) w obszarze edukacji. Program ma przyczyniać się do wzmacniania potencjału ludzkiego i rozbudowy bazy wiedzy w Polsce.

Wyjazdy na studia:
Jako student Politechniki Łódzkiej masz możliwość wyjazdu na studia do następujących uczelni:
University of Bergen Norwegia,
University of Stavanger Norwegia,
Oslo Metropolitan University Norwegia,
Reykjavik University Islandia,
University of Iceland Islandia.

Rekrutacja na wyjazdy na studia:
https://cwm.p.lodz.pl/pl/mobilnosc-studentow/mobilnosc-w-ramach-studiow/program-edukacja-fundusze-eog/mobilnosc-studentow

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki:
https://cwm.p.lodz.pl/pl/mobilnosc-studentow/mobilnosc-w-ramach-praktyk/program-edukacja-fundusze-eog

Koordynatorzy:

Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ (CWM),
Sekcja Mobilności Studenckiej,
Ewa Jarzębowska ewa.jarzebowska@p.lodz.pl
tel.: 42 638-38-68.

Koordynator administracyjny: Dziekanat,
Alina Rudenko,
e-mail: alina.rudenko@p.lodz.pl
tel.: 42 631-33-01.


3d. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

Programy dla studentów - stypendia, wymiany akademickie:
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy

Programy dla naukowców i kadry:
https://nawa.gov.pl/naukowcy

Kontakt do NAWA: https://nawa.gov.pl/kontakt

Więcej informacji udzielają na PŁ:

Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ (CWM),
Sekcja Mobilności Studenckiej,
mgr Joanna Włodarczyk joanna.wlodarczyk@p.lodz.pl
tel.: 42 638-38-46.

Koordynator administracyjny: Dziekanat,
Alina Rudenko,
e-mail: alina.rudenko@p.lodz.pl
tel.: 42 631-33-01.

0
5. Zagraniczna wymiana akademicka PRZYJAZDY

 4a. Studia pełen cykl.

Wydział oferuje studia w j. angielskim na pełen cykl na kierunkach:
• Wzornictwo II stopnia,
• Włókiennictwo II stopnia,
• Włókiennictwo i Przemysł Mody I stopnia.

Programy studiów:
https://programy.p.lodz.pl/ectslabel-web/?l=en&obecnaWersja=true&archiwalne=false

Rekrutacja zasady:
https://rekrutacja.p.lodz.pl/en/international-candidates

Portal rekrutacyjny:
https://e-rekrutacja.p.lodz.pl/info/


4b. ERASMUS+ studia i praktyki.

Studia ERASMUS+.
Portal rekrutacyjny przyjazdy na wymianę studencką w ramach studiów:
https://mobility.p.lodz.pl/in/Login

Kontakt:
Students Assistance Office sao@info.p.lodz.pl

Możliwość realizacji przedmiotów z programów studiów:
https://programy.p.lodz.pl/ectslabel-web/?l=en&obecnaWersja=true&archiwalne=false

Możliwość realizacji indywidualnych:
• Textile Project I ( 15 ETCS) i II (20ETCS),
•Design Project I (15 ECTS) i II (20 ETCS),
• Final Project (30ETCS),
• IPS- Individuala/Group Project Semester (30 ETCS).

PRAKTYKI ERASMUS+.

Możliwość realizacji praktyk studenckich w ramach: inżynierii materiałowej, włókiennictwa, wzornictwa, architektury tekstyliów, komunikacji wizualnej i technik druku, architektury ubioru.

Czas trwania praktyk minimum 3 miesiące.

Oferta praktyk (w załącznikach do dodania oferty praktyk).

Koordynatorzy:

Wydziałowy Koordynator wymiany zagranicznej - studia i praktyki,
dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. uczelni,
e-mail: marcin.barburski@p.lodz.pl
tel.: 42 631-33-99, pok. 224.

Wydziałowy Koordynator administracyjny: Dziekanat,
Alina Rudenko,
e-mail: alina.rudenko@p.lodz.pl
tel.: 42 631-33-01.

0
6. Kontakt

Wydziałowy Koordynator wymiany zagranicznej - praktyki i studia,
dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. uczelni,
e-mail: marcin.barburski@p.lodz.pl
tel.: 42 631-33-99, pok. 224.


Koordynator dla kierunków studiów: Włókiennictwo, Włókiennictwo i Przemysł Mody,
dr hab. inż. Zbigniew Draczyński, prof. uczelni,
e-mail: zbigniew.draczynski@p.lodz.pl
tel.: 42 631-33-64, pok. 318.


Koordynator dla kierunków studiów: Wzornictwo, Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego,
dr hab. Katarzyna Zimna, prof. uczelni,
e-mail: katarzyna.zimna@p.lodz.pl
tel.: 42 631-33-50, pok. 217.


Koordynator administracyjny: Dziekanat,
Alina Rudenko,
e-mail: alina.rudenko@p.lodz.pl
tel.: 42 631-33-01.

0

Strona dziala - zabbix