GREEN EXHIBITION: Sustainable material innovations and design for circular textiles

Data dodania
Kategorie

GREEN EXHIBITION: Sustainable material innovations and design for circular textiles

Image

GREEN EXHIBITION: Sustainable material innovations and design for circular textiles

InnovaTex 2023 Conference

Loża Rektorska, Zatoka Sportu, Politechnika Łódzka

22-23.11.2023

Międzynarodowa wystawa ekologicznych tekstyliów z ośrodków akademickich współpracujących w ramach projektów SustDesignTex (Horyzont EU) oraz GreenTex (Erasmus+), koordynowanych na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.

Prezentowane są zarówno prace studentów, realizowane podczas zajęć na uczelni, jak i powstałe podczas International Green Summer School GreenTex w Aveiro we wrześniu 2023 r. Dodatkowo, na wystawie można zobaczyć efekty działań naukowców z PŁ, podjętych w ramach 2-miesięcznych mikro-projektów w University of Borås w Szwecji (SustDesignTex).

Jest to interdyscyplinarna wystawa pokazująca całe spektrum perspektyw w obszarze zrównoważonych tekstyliów – próbki laboratoryjne, projekty ubiorów z recyklingu i zero-waste, koncepcje innowacji materiałowych, technologicznych i społecznych: realizacje artystyczne, wzornicze i prace inżynierskie.

Autorzy:

Marcin Barburski, Katarzyna Baryła, Lea Beličev, Barbara Bołtryk, Martyna Borowińska, Paulina Byczkowska, Klarisa Čop, Cezary Dębowski, Natalia Holonko , Martyna Iwaniak, Martina Ivančić, Weronika Jóźwiak, Iaroslava Kalugina, Laura Kondrataite, Karolina Krakowiak , Gerard Król, Ondrej Ludin, Kamila Malis, Martina Manzo, Hanna Marczak, Kushi Mishra, Zuzanna Niesyto, Agáta Nosálová, Karolina Pańczak , Márcia Pereira, Ieva Poškutė, Kamilė Rentauskaitė, Eduardo Rodrigues, Míša Rýdlová, Emilija Sadauskaite, Emil Saryusz-Wolski, Dorota Sobierajczyk, Anna Střídová, Antonija Tominac, Vykintė Trakšelytė, Nika Usmiani, Kinga Woźniak, Laura Vlčková, Bernardo Ye, Katarzyna Zimna

Partnerzy i organizatorzy:

Politechnika Łódzka (Polska), Universidade de Aveiro (Portugalia), University of Zagreb (Chorwacja), Kaunas University of Technology (Litwa), Technical University of Liberec (Czechy), University of Borås (Szwecja), University of Zaragoza (Hiszpania), RWTH Aachen University (Niemcy), Wademekum, Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Kuratorka wystawy: dr hab. Katarzyna Zimna, prof. PŁ

Projekt plakatu: dr hab. Anna Szumigaj-Badziak

GREEN EXHIBITION: Sustainable material innovations and design for circular textiles

InnovaTex 2023 Conference

Zatoka Sportu Center, Rector’s Loge, Lodz University of Technology

22-23.11.2023

International exhibition of ecological textiles from academic centres cooperating under the SustDesignTex (Horizon EU) and GreenTex (Erasmus+) projects, coordinated at the Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology.

There are presented student works carried out during classes at universities, as well as those created during the GreenTex International Green Summer School in Aveiro in September 2023. Additionally, the exhibition includes the effects of the activities of TUL scientists undertaken as part of 2-month micro-projects at the University of Borås in Sweden (SustDesignTex).

It is an interdisciplinary exhibition showing the entire spectrum of perspectives in the area of ​​sustainable textiles – laboratory samples, recycled and zero-waste clothing, concepts of material, technological and social innovations: artistic, design and engineering works.

Authors:

Marcin Barburski, Katarzyna Baryła, Lea Beličev, Barbara Bołtryk, Martyna Borowińska, Paulina Byczkowska, Klarisa Čop, Cezary Dębowski, Natalia Holonko , Martyna Iwaniak, Martina Ivančić, Weronika Jóźwiak, Iaroslava Kalugina, Laura Kondrataite, Karolina Krakowiak , Gerard Król, Ondrej Ludin, Kamila Malis, Martina Manzo, Hanna Marczak, Kushi Mishra, Zuzanna Niesyto, Agáta Nosálová, Karolina Pańczak , Márcia Pereira, Ieva Poškutė, Kamilė Rentauskaitė, Eduardo Rodrigues, Míša Rýdlová, Emilija Sadauskaite, Emil Saryusz-Wolski, Dorota Sobierajczyk, Anna Střídová, Antonija Tominac, Vykintė Trakšelytė, Nika Usmiani, Kinga Woźniak, Laura Vlčková, Bernardo Ye, Katarzyna Zimna

Partners and organisers:

Lodz University of Technology (Poland), Universidade de Aveiro (Portugal), University of Zagreb (Croatia), Kaunas University of Technology (Lithuania), Technical University of Liberec (Czech Republic), University of Borås (Sweden), University of Zaragoza (Spain), RWTH Aachen University (Germany), Wademekum, Łukasiewicz Research Network – Lodz Institute of Technology

Exhibition curator: Katarzyna Zimna, PhD, TUL prof.

Poster design: Anna Szumigaj-Badziak PhD

Strona dziala - zabbix