Dostępność dla osób niepełnosprawnych

1. Dziekanat Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów jest wyposażony w przenośną pętlę indukcyjną ufundowaną przez Biuro Osób Niepełnosprawnych PŁ i zapewnia dostępność osobom niedosłyszącym. (+ zdjęcie to oznaczenie co jest w aktualnościach)

2. W budynku A33 przy wejściu B zainstalowany jest podnośnik hydrauliczny dla osób niepełnosprawnych umożliwiający pokonanie bariery architektonicznej w postaci schodów wejściowych do budynku. Podnośnik uruchamiany jest zamontowanymi na ściance schodów i na poręczy podnośnika włącznikami. Odblokowanie włączników przy pomocy pilota znajdującego się w Dziekanacie Wydziału lub na portierni ( nr telefonu na portiernię znajduje się na tablicy informacyjnej na podnośniku). W razie zaistnienia potrzeby skorzystania z podnośnika należy pobrać pilota z Dziekanatu albo z portierni lub poprosić telefonicznie pod wskazany numer o dostarczenie pilota osobie przy podnośniku. Osoby stale korzystające z podnośnika zostaną wyposażone we własnego pilota.

3. Koordynator Wydziałowy ds. osób niepełnosprawnych- dr inż. Lucyna Herczyńska e-mail: lmhercz@p.lodz.pl telefon: +48 42 631 33 66; nr pokoju: 306

Strona dziala - zabbix