Projekty WTMiWT

PROJEKTY EDUKACYJNE ORAZ NAUKOWE WTMIWT

Trwające:

 • „Opakowania sensoryczne oparte na biopolimerach” akr.: BioPac. (13.12.2019-14.12.2022). Kierownik projektu - dr inż. Konrad Sulak (IBWCh sieć Lukasiewicza), Konsorcjant Politechnika Łódzka:dr hab. Zbigniew Draczyński – kierownik projektu, prof. Izabella Krucińska przewodnicząca komitetu sterującego (KB Folie Polska Sp. z o.o., KRAUS FOLIE Sp.J.)
 • „Skills 4 Smart TCLF Industries 2030 (S4TCLF)”, fin. European Apparel and Textile Confederation – EURATEX (01.01.2018-30.06.2022), prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska – kierownik projektu.
 • „Project - Product - Promotion. International Collective for Design (PiCoDe)”, fin. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (01.12.2020-31.01.2023), dr Marta Miaskowska – kierownik projektu.
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży, fin. Minesterstwo Edukacji i Nauki (26.08.2022-25.08.2025), prof.dr hab.inż. Katarzyna Grabowska (dr inż.Agnieszka Cichocka)- kierownik projektu.
 • „European Digital Readiness Strategy for Clothing” (akr. E-DRESS), fin. Nationale Agentur für EU- Hochschulzusammenarbeit im Deutschen Akademischen Austauschdienst (NA-DAAD), (01.01.2022-31.12.2024), prof.dr hab. inż. Małgorzata Matusiak – kierownik projektu.
 • Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec, fin. Ministerstwo Edukacji i Nauki (01.10.2020-30.09.2022), dr inż. Magdalena Owczarek – kierownik projektu.
 • „Sustainable Design and Process in Textiles for Higher Education” (akr. GreenTEX), fin. The Erasmus+ National Agency in Poland (01.01.2022-31.12.2023), dr inż. Monika Malinowska-Olszowy, prof. uczelni – kierownik projektu.
 • „Opakowania sensoryczne oparte na biopolimerach” fin. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) (13.12.2019-28.02.2023), Lider projektu - dr inż. Konrad Sulak (IBWCh sieć Łukasiewicza) oraz jednostka realizująca - Politechnika Łódzka; Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów we współpracy z IBWCH, KB Folie Polska Sp. z o.o., FOLIE Sp.J.
 • „Opracowanie opatrunku wchłanialnego na bazie aktywnego tropokolagenu egzogennego ze skór rybich z dodatkiem zmodyfikowanych nanoproszków węgla” fin. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) (01.01.2021-31.12.2023), dr hab.inż. Zbigniew Mikołajczyk, prof.uczelni – kierownik projektu we współpracy z Sancoll sp.z.o.o. oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • „Fotoaktywne urządzenie stosowane w terapii zespołu stopy cukrzycowej” fin. NCBR (31.08.2021- 31.07.2025), dr hab.inż. Zbigniew Mikołajczyk, prof.uczelni – kierownik projektu we współpracy z PHIN CONSULTING Sp. z o.o.
 • „Novel composite biopolymer scaffolds of customizable porous structure and preset biological activity” fin. NCBR (01.0.2021-01.09.2023), dr inż..Ewelina Katarzyna Pabjańczyk-Wlazło – kierownik projektu.
 • „Sustainable Industrial Design of Textile Structures for Composites”, fin. Komisja Europejska (01.10.2022- 30.09.2025), dr hab. inż. Marcin Barburski, prof.uczelni – kierownik projektu we współpracy z University of Boras (Sweden), RWTH Aachen University (Germany), University of Zaragoza (Spain) oraz Wademekum.

Zakończone w 2021 roku:

 • "Opracowanie technologii jednoetapowego formowania hybrydowych płyt balistycznych o znacząco zwiększonych aspektach bezpieczeństwa użytkowania". akr.: STEP (01.01.2018-31.03.2021).Moratex , dr hab. Marcin Struszczyk - kierownik projektu, prof. Izabella Krucińska - kierownik proj. z ramienia PŁ.
 •  „Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania” akr.: OPAT-PEP. (01.01.2018 – 31.12.2021). prof. Beata Kolesińska - kierownik projektu, prof. Izabella Krucińska - komitet sterujący.(TRICOMED, Konsorcjant: Bella Sp. z o. o., Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii).
 • „Innowacyjne włókiennictwo 2020+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.1: Rozwój infrastruktury badań i innowacji, (01.02.2018-31.03.2021). Lider: Politechnika Łódzka, prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska, koordynator projektu we współpracy z Instytutem Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – CIB, Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Instytutem Włókiennictwa.
 • „Opracowanie technologii nowoczesnego ubioru ochronnego dla noworodków urodzonych przedwcześnie w oparciu o układy warstwowe”. akr.: PROTECTKID (01.04.2017 - 30.12.2021),prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska – kierownik projektu, Partner: TRICOMED S.A.,
 • „Elektrodepozycja ultracienkich warstw polimerowych, jako nowa metoda modyfikacji biomateriałów na bazie struktur włóknistych”. (18.10.2016 – 17.10.2021). Dr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło – kierownik projektu.

 

  Strona dziala - zabbix