Godziny dziekańskie do godz. 12:00

Strona dziala - zabbix